Spørsmål & Svar

Du finner oss sentralt i Larvik, i nærheten av både E-18, togstasjon, flyplass og båthavn.

Se kart og detaljert veibeskrivelse her

For sportsarrangement er publikumskapasiteten totalt 4.000 med 3.000 sitteplasser og 1.000 ståplasser. Spilleflaten kan deles i to ved at teleskoptribunene på langsidene kjøres tilbake. Det kan da for eksempel spilles to handballkamper samtidig, med ca. 900 sitteplasser til hver kamp. Ut over dette vil publikumskapasitet kunne variere fra arrangement til arrangement, alt ut fra inndeling av gulvflaten, og bruk av teleskoptribuner, plassbygde tribuner og ståplasser.

Det er 6 garderober i Jotron Arena (to kampgarderober på 60 kvadratmeter), samt flere garderober i skolebygget.

På Jotron Arena har vi VIP-tribune for 117 gjester. Det er VIP-lokaler i tilknytning til VIP-tribunen.

Serveringspunkter for publikum finnes i arenaen og i VIP-lokalene.

Servering skjer i skolens kantine – her har vi en kapasitet på 800 personer.

Vi har utleiemuligheter av storkjøkken.

Lag og foreninger i Larvik kommune kan søke om leie av kommunale idretts-/svømmehaller. Søknadsfrist 1. mai hvert år.

Finn søknadsskjema her

Parkering

Det er to parkeringsplasser ved inngang ØST på Jotron Arena Larvik (mellom Thor Heyerdahl vgs og Jotron Arena).  Innkjøring til plassene er via kjøreport fra Hoffsgate ved busslommen foran Jotron Arena. Dersom disse ønskes benyttet, ring vakttelefon 916 66 062.

Det er også handicap-plasser på parkeringsområdet i front av skolen.

Innganger

Inngang ØST (mellom skolen og Jotron Arena) er tilrettelagt for handicapede, eldre og bevegelseshemmede.

Heis

Det er heis fra inngang ØST og opp til mesanin-nivå. Her er det reservert område til rullestolbrukere og ledsagere på håndballkamper/idrettsarrangement. Det er også heis fra inngangen mot Hoffsgate (merket VIP/Kontorer) til VIP-område og tribuner i 3. etasje. Heis finnes også i skolebygget, til venstre for hovedinngangen til skolen. Her kjøres heisen opp til 2. etasje, og så kjører man over til Jotron Arena via gangbro.

Toaletter

Handicap-toaletter finnes på inngangsnivå, og på messanin-nivå i arenaen. Det er også handicap-toalett på skolen i 2. etasje rett før man kommer inn til billettkontoret / Jotron Arena-området.

Tilrettelagt med opphengspunkter for fleksibel trosserigg over plassbygd scene.

 

 

 

 

Strømuttak 4 X 63A, 10 stk. 16A på den ene siden og 2 stk 63A på motsatt side.
250A uttak i tilhørende garasjebygg (kabel må strekkes 40 meter).

Fullgodt speakeranlegg, dekker hele tribuneområde med minimum 85 db. Ved konserter leies PA.

Kamplys 1.400 -3.800 lux. Normalbelysning 750 lux.
Det slippes ikke direkte dagslys inn i Jotron Arena. Sort himling og sidevegger.

Kombielastisk sportsgulv, Taraflex Sport M Pluss, fra Gerflor.
Ved arrangement tildekkes sportsgulvet med sort dekkegulv.

40 toaletter for publikum. Toaletter for aktive/artister i garderober. Toaletter i VIP-fasiliteter.

Trådløs internettilgang i hele Jotron Arena, og på skolen.

Prekablet fram til kamerakurv. Kamerakurv på 3 x 8 meter. Kabelgater i gulv rundt spilleflaten ved håndball – med uttak i fire hjørner. TV-lys; 1.200 lux. OB-skap i fasaden for enkel tilkopling mot OB-buss. Egne oppstillingsplasser for biler/busser. Ferdig kablet til skap på sydsiden av Jotron Arena for bil med satelittantenne.

Digitale LED-skjermer for visning av reklame. Storskjerm på motsatt side av VIP-tribune.
Det er klargjort strøm og opphengspunkter for ekstra storskjermer.